Intervallangivelse för kolumner

Ange med ett "j" de fält som vid rapportstart ska visas för inläggning av intervallvärden.

Upp till tio kolumner kan anges.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)