Val av nytt rapportnamn

När rapporten har definierats kan den namnges godtyckligt med upp till 21 tecken.

I generatormenyn visas rapporterna i bokstavs- ordning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)