Utskriftsintervall

Utskriftsintervall står för de intervall som ska visas och anges vid start av rapporten.

Upp till tio intervall kan anges. Fält med en längd av över 30 tecken bör undvikas. Dessa får inte plats på terminalen.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)