Hämtrabatt

Hämtrabatt i procent anges med två heltal och två decimaler och läggs i via kontrollposten.

Hämtrabatt ges om ordervärdet överskrider siffra för hämtrabattgräns samt att orderns leveranssätt innehåller texten "Hämtas" eller "HÄMTAS".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)