Kundrabatt

Kundrabatten finns inlagd per kund. Denna pro- centsats lagras med två heltal.

Vid orderregistrering visas denna i fältet för orderrabatt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)