Vertikalformat

Med detta avses antal rader per tum. Vanligaste vertikalformatet är 6 rader per tum. 4 eller 8 rader per tum är andra vanliga vertikalformat.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)