Fraktsedel

Fraktsedel skrivs i samband med leverans av gods via transportör som kräver detta. Blanketten är standardiserad vad gäller format och innehåll. F.n används i adMix SIS 61 41 15-701.2 A.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)