Adresslapp

Med adresslapp avses en lapp där adressen finns utskriven men där artikelinformation inte finns med (till skillnad mot etikett).

Se: Adresslapp SJ/ASG, Postens företagspaket.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)