Affärstransaktioner

Affärstransaktioner i EDI-sammanhang kan innebära order, ordererkännande, faktura, etc i båda riktningar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)