Offertserie

Offertserien används för att ge varje ny offert ett unikt nummer.

För varje offert ökas detta nummer med ett.

Lagras i kontrollposten.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)