Ingångsvärde

Ingångsvärde är det värde som finns i fältet där markören befinner sig i det ögonblick som snabbval eller direktval används. Ingångsvärdet används av rutinen man hoppar till.

Exempel: Artikelnr......: 100 "100" är ingångsvärde i detta fall.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)