Ackumulator 34

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 34 Text...: Semesterlön fabriks. Närvaro: nej Logik..: Löneavdrag för motsvarande tid göres

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)