Ackumulator 80

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 80 Text...: Bilersättning avseende tjänsteresa under 1990 Närvaro: nej Logik..:

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)