Ackumulator 14

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 14, 72 Text...: Uttagen kompledighet Närvaro: nej Logik..:För ack. 72: övertidsersättning samt tillägg vid överskriden timbanksgräns genereras automatiskt enligt lönearter 972-973.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)