Ackumulator 13

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 13, 70 Text...: Intjänad kompledighet Närvaro: ja Logik..:För ack. 70: övertidsersättning samt tillägg vid överskriden timbanksgräns genereras automatiskt enligt lönearter 970-971.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)