Ackumulator 78

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 41, 78 Text...: övertidstillägg-2 Närvaro: ja Logik..: Vid användande av ackumulator 78 gene- reras automatiskt tillägg enligt löneart 978 i samband med överskriden timbanksgräns.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)