Ackumulator 40

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 40, 77 Text...: övertidstillägg-1 Närvaro: ja Logik..: Vid användande av ackumulator 77 genereras automatiskt tillägg enligt löneart 977 i samband med överskriden timbanksgräns.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)