Ackumulator 75

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 5, 75 Text...: övertid 1 Närvaro: ja Logik..: Vid användande av ackumulator 75 gene- reras automatiskt tillägg enligt löneart 975 i samband med överskriden timbanksgräns.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)