75-978

Dessa lönearter styr logiken för hantering av timbanksgräns i samband med hantering av kompledighet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)