Mult = multiplikator

Ett tal i detta fält ingår som multiplikator i samband med beräkning av lönearten.

Exempel: bas = ml (månadslön) multiplikator = 3. Resultatet blir ml*3 (Om månadslönen = 15.000, blir resultatet 15.000*3 = 45.000).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)