Div = divisor

Ett tal i detta fält ingår som divisor i samband med beräkning av lönearten.

Exempel: bas = ml (månadslön) divisor = 2. Resultatet blir ml/2 (Om månadslönen = 15.000, blir resultatet 15.000/2 = 7.500).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)