G = semestergrundande

Innebär att lönearten utgör grund för beräkning av semesterersättning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)