Edit3

EDIT3 är en svensk standard för utbyte av affärstransaktioner via EDI. Denna standard är framtagen av EAN Sverige.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)