Sparade dagar

De semesterdagar som inte hade tagits ut vid senaste semesterårets slut, och som under innevarande år således betraktas som sparade.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)