Betalningsvillkor

Med betalningsvillkor avses den text som skrivs på fakturan och som på ett generellt sätt anger villkoren för betalning.

Betalningsvillkor skrivs ut på alla dokument som skickas till kund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)