Leveransvillkor

Med leveransvillkor avses den text som klargör vilket del av transporten som företaget till- handahåller utan extra kostnad för kunden.

Leveransvillkor skrivs ut på alla dokument som skickas till kund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)