Distrikt

Distrikt är normalt en geografisk indelning.

Kundens distriktstillhörighet kan t.ex vara några siffor från postnr eller landskapsnummer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)