Exportkund

En exportkund är en kund som har ett "E" i export- kod i kundregistret.

Om moms inte faktureras på kundens fakturor så lik- ställs detta med att kunden är en exportkund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)