Livslängd

Inventariens beräknade livslängd i år.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)