Omkostnadsbokföres

Anger att denna inventarie bokföres som en omkostnad, dvs. hela avskrivningen sker under innevarande år.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)