Objektnummerserie

Om man använder numeriskt objektnummer

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)