Tillverkningsorder

Dokument som används som underlag för intern tillverkning. Detta dokument skiljer sig från en beställning genom att de komponenter som varje artikel består av, skrivs ut. Detta sker på varje komponentnivå.

Skrivet i COBOL, och kan ej ändras utan kompilering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)