Ordererkännande

Dokument som skickas till kund som en be- kräftelse på en order. Det innehåller uppgifter om kund, ev. leveransadress, leveranstid, be- ställda varor, priser och ev. rabatter mm.

Dokumentformattering görs med hjälp av awk så enklare förändringar kan göras i kundens maskin.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)