Sekvensnummer

Med sekvensnummer avses ett löpnummer som används i vissa sammanhang för att göra ett nyckelbegrepp unikt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)