Rubrik

På en rapportutskrift innebär rubriken de första raderna som skrivs på varje ny sida.

Dessa rader inkluderar bl.a. företagsnamn, sidnummer, rapportnamn (rapportens placering i adMix meny).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)