Presentation av brytnivåer

Brytnivåer används för den grundläggande logiken. Lägg märke till att endast EN brytnivå kan före- komma på en enskild grafisk presentation.

För att åstadkomma flera nivåer måste sidbyte användas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)