Diagramtyp

Diagramtyp avser en mall för t.ex stapeldiagram som kan genereras.

150 olika diagramtyper finns inlagda. Av dess är ca. 100 av stapeldiagram som kan användas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)