Acu/cobol inc

Acucobol Inc är ett amerikanskt företag som har tillverkat den COBOL som adMix utnyttjar.

Denna COBOL utmärker sig främst på grund av att program skrivna i denna COBOL är flyttbara till i stort sett vilken maskin som helst utan att något ytterligare arbete behöver utföras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)