Kontering

Med kontering avses att en transaktion åsätts ett visst konteringsbegrepp.

I vissa sammanhang avses även manuell regist- rering eller automatisk inläggning av ett sådant resulterande verifikat.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)