Vutil -rebuild

vutil -rebuild Ä-ac3Å Ä-b nÅ Ä+ceÅ ÄfilesÅ -b: Blockningsfaktor 1 eller 2 -a: Automatisk ersättning av äldre register. -c: Tar bort komprimering. +c: Lägger in komprimering +e: Lägger in kryptering (Går ej att ta bort!!) -3: Konverterar register till version 3.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)