Vutil -check

vutil -check Ä-afÅ ÄfilesÅ -f: Fullständig kontroll -a: Kontroll endast av register med user count som ej är noll.

Utan parametrar: Snabbkontroll.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)