Vutil -info

vutil -info Ä-pxÅ ÄfilesÅ -p: Paus mellan varje register -x: Extra information om varje register.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)