Bin/vio

Program som levereras med Acu/cobol. Arkiverar indexregister på ett maskinoberoende sätt.

Fungerar i stort sett som cpio.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)