Bin/htx

Detta program startas i samband med att sökning efter definierade ord och begrepp har startats.

Det markerar alla definierade ord och begrepp i angivet register.

Se även: bin/htx parametrar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)