Från utskriftskö till skrivare

Med detta avses information som visas i bin/px som bl.a visar information om status, storlek, procent skrivet, portnamn etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)