Bin/tp

Detta program motsvarar bin/spx men är avsedd för terminalskrivare.

Denna rutin hanterar synkronisering mellan utmat- ning till skrivare respektive terminal.

Se även: bin/tp parametrar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)