Bin/run

Detta är adMix run-time system. Det är anpassat för olika datorfabrikat.

Startas via bin/execute.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)