Printer -p/usr/admix/bin/lpx

Denna rad anger att program bin/lpx ska användas för utmatning till skrivare.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)