Inköpspriser

I detta register lagras bl.a inköpspris i SEK och utländsk valuta per leverantör. Denna information kan ses i fönstersökning. Uppdatering sker om leverantörsnr saknas för artikeln.

Registret utnyttjas i samband med beställning till leverantör där senaste inköpspris automa- tiskt föreslås.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)