Inköpskalkyl

Med inköpskalkyl avses en rutin för beräkning av olika priser för en artikel.

Via inläggning av inpris i leverantörens valuta, tullkostnad, fraktkostnad, lagerhållningskostnad, etc, så räknas kalkylpris fram. Via täckningsgrad som också anges, fås artikelns utpriser.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)